ΑΙΓΑΛΕΩ

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και γονείς.  Άτομα που απειλούνται με επαγγελματικό αποκλεισμό, ενήλικες με ανάγκες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής αναπροσαρμογής. Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Θα μας βρείτε:

Θηβών & Πέτρου Ράλλη - 12246

- Αιγάλεω

(Ανάμεσα σε 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω)

Τηλ./Fax - 2105444694   

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ:

Συνδυάζοντας στον ίδιο χώρο συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση στοχεύει στην

 ανάπτυξη δεξιοτήτων του ατόμου για

• την αναζήτηση, επιλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και διαχείριση των πληροφοριών με τον αποτελεσματικότερο

για τον εαυτό του τρόπο.

• Την διάκριση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εναλλακτικών δυνατοτήτων.

• Την αναγνώριση των τάσεων και εξελίξεων της σύγχρονης εποχής.

• Τον προσδιορισμό του ρόλου του ως ενεργού πολίτη του κόσμου.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ΚΕ.ΣΥ.Π Αιγάλεω θα συναντήσεις:

 

Τους Συμβούλους Σ.Ε.Π.

   - Βενέτη Σταμάτη

   - Μακρυγιάννη Παναγιώτη

Την Ειδικό Πληροφόρησης.

   - Σταθάκη Βαρβάρα

  

Τους εκπαιδευτικούς γραμματειακής υποστήριξης:

 

   - Συλλάκο Δημήτρη